اطلاعیه معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان رفسنجان  

  اطلاعیه 🔹ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها ،شرکت ها ،آموزشگاهها ،کارگاه‌ها، بنگاه‌ها مغازه ها و تعمیرگاه ها و.. بکارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی ،وزارتخانه های ( تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ) و ( صنعت و […]

 

اطلاعیه

🔹ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها ،شرکت ها ،آموزشگاهها ،کارگاه‌ها، بنگاه‌ها مغازه ها و تعمیرگاه ها و.. بکارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی ،وزارتخانه های ( تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ) و ( صنعت و معدن و تجارت ) شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی می شوند مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است .

🔹تبصره ” ثبت نام در مراکز آموزش خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش به منزله بکارگیری محسوب می‌شود و مشمول این مجازات ها است.

 

معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان رفسنجان

 

🔸شما هم به کانال رفسنجان بپیوندید

👇👇👇

http://eitaa.com/joinchat/2852519936Cde3293b1f8