افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲

افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲   🔹در نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان افزایش یافت.   🔹به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ حقوق کارگران با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خوار و بار و حق […]

  • افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲

 

🔹در نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان افزایش یافت.

 

🔹به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ حقوق کارگران با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خوار و بار و حق اولاد به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.