جشن رکورد تولید سالانه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان   

  جشن رکورد تولید سالانه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان   💠 با حضور مهندس رضایی فرماندار، مدیر عامل مجتمع مس، معاونین توسعه و برنامه ریزی و سیاسی فرمانداری و جمعی دیگراز مسئولان جشن رکورد تولید سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تن در معدن مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در محل سالن فجر مجتمع برگزار شد.   […]

 

جشن رکورد تولید سالانه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

 

💠 با حضور مهندس رضایی فرماندار، مدیر عامل مجتمع مس، معاونین توسعه و برنامه ریزی و سیاسی فرمانداری و جمعی دیگراز مسئولان جشن رکورد تولید سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تن در معدن مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در محل سالن فجر مجتمع برگزار شد.