راهپیمایی روز جهانی قدس در رفسنجان با حضور ‌اقشار مختلف مردم از میدان بسیج مبدأ حرکت راهپیمایان، دقایقی قبل آغاز شد.  

🔹راهپیمایی روز جهانی قدس در رفسنجان با حضور ‌اقشار مختلف مردم از میدان بسیج مبدأ حرکت راهپیمایان، دقایقی قبل آغاز شد.   🔻مردم رفسنجان برای رساندن فریاد مظلومیت مردم فلسطین ‌به گوش جهانیان به میدان آمدند.   @rafsanjan

🔹راهپیمایی روز جهانی قدس در رفسنجان با حضور ‌اقشار مختلف مردم از میدان بسیج مبدأ حرکت راهپیمایان، دقایقی قبل آغاز شد.

 

🔻مردم رفسنجان برای رساندن فریاد مظلومیت مردم فلسطین ‌به گوش جهانیان به میدان آمدند.

 

@rafsanjan