علیرضا زاکانی نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری انصراف خویش را به وزارت کشور اعلام نموده­ است.  

🔸اطلاعیه شماره ۸ ستاد انتخابات کشور   🔹آقای علیرضا زاکانی نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری انصراف خویش را به وزارت کشور اعلام نموده­ است.   🔸لذا اسامی نامزدهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری به شرح زیر می­‌باشد:   🔹آقای پزشکیان فرزند محمد علی- کد نامزد ۲۲   🔹آقای پورمحمدی فرزند حسین- کد نامزد ۳۳   🔹آقای […]

🔸اطلاعیه شماره ۸ ستاد انتخابات کشور

 

🔹آقای علیرضا زاکانی نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری انصراف خویش را به وزارت کشور اعلام نموده­ است.

 

🔸لذا اسامی نامزدهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری به شرح زیر می­‌باشد:

 

🔹آقای پزشکیان فرزند محمد علی- کد نامزد ۲۲

 

🔹آقای پورمحمدی فرزند حسین- کد نامزد ۳۳

 

🔹آقای جلیلی فرزند محمدحسن- کد نامزد ۴۴

 

🔹آقای قالیباف فرزند حسین- کد نامزد ۷۷

 

🔵روابط عمومی فرمانداری ویژه رفسنجان

🆔 @rafsanjan