مس رفسنجان 🤝 فرشید باقری

مس رفسنجان 🤝 فرشید باقری قرارداد هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان تمدید شد.   🔸️روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان   🆔 @rafsanjan

مس رفسنجان 🤝 فرشید باقری

قرارداد هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان تمدید شد.

 

🔸️روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

 

🆔 @rafsanjan