نقاط پرخطر از لحاظ سرمازدگی در رفسنجان شناسایی می شوند

نقاط پرخطر از لحاظ سرمازدگی در رفسنجان شناسایی می شوند   💠فرماندار رفسنجان گفت: برای جلوگيری از خسارات سرمازدگی، نقاط پرخطر شناسایی و تمهیدات لازم در فصل زمستان جهت جلوگیری از بروز خسارت های ناشی از سرمازدگی اندیشیده می شود.   ↩️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری رفسنجان مهندس حسین رضایی در جلسه ای تحت […]

نقاط پرخطر از لحاظ سرمازدگی در رفسنجان شناسایی می شوند

 

💠فرماندار رفسنجان گفت: برای جلوگيری از خسارات سرمازدگی، نقاط پرخطر شناسایی و تمهیدات لازم در فصل زمستان جهت جلوگیری از بروز خسارت های ناشی از سرمازدگی اندیشیده می شود.

 

↩️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری رفسنجان مهندس حسین رضایی در جلسه ای تحت عنوان پیگیری و کنترل احتمالی سرمازدگی باغات در فصل زمستان در محل جهاد کشاورزی شهرستان اظهار کرد: بیش از ۸۰ هزار کتار باغ پسته در رفسنجان موجود است و در صورتی که این محصول از خسارات ناشی از سرمازدگی و گرمازدگی و آفت ها حفظ شود سالانه محصول قابل توجهی را می توان به کشورهای خارج صادر نمود و ارزآوری کرد.