نمایشگاه های اتومبیل متخلف پلمب می شوند  

♦️نمایشگاه های اتومبیل متخلف پلمب می شوند   🔹به گزارش رفسنجان خبر به نقل از روراستی، رئیس پلیس راهور شهرستان رفسنجان در خصوص پارک کردن خودروهای نمایشگاه های اتومبیل در پیاده روها، گفت: سه مرحله به این نمایشگاه داران اخطار داده می شود و پس از مرحله سوم، نمایشگاه پلمب می شود.   وی افزوده: […]

♦️نمایشگاه های اتومبیل متخلف پلمب می شوند

 

🔹به گزارش رفسنجان خبر به نقل از روراستی، رئیس پلیس راهور شهرستان رفسنجان در خصوص پارک کردن خودروهای نمایشگاه های اتومبیل در پیاده روها، گفت: سه مرحله به این نمایشگاه داران اخطار داده می شود و پس از مرحله سوم، نمایشگاه پلمب می شود.

 

وی افزوده: اخطار مرحله اول به همه داده شده است.