هرگونه فروش و آموزش ساخت مواد محترقه در فضای مجازی جرم است

هرگونه فروش و آموزش ساخت مواد محترقه در فضای مجازی جرم است

هرگونه فروش و آموزش ساخت مواد محترقه در فضای مجازی جرم است

 

 

باتوجه به خطرات جانی آموزش ساخت مواد محترقه و منفجره، از خانواده ها تقاضا می‌شود بر فعالیت فرزندان خود نظارت داشته باشند

🆔 @rafsanjan

#پلیس_فتا

#کلیک_امن