هم اکنون؛ جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور مسئولان رفسنجان در محل دفتر امام جمعه در حال برگزاریست.

⬇️ هم اکنون؛ جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور مسئولان رفسنجان در محل دفتر امام جمعه در حال برگزاریست.   🔻در این جلسه امام جمعه رفسنجان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفتند   🔺فرهنگ جامعه هویت یک جامعه است که باید از آن محافظت شود   🔹 امام جمعه رفسنجان در ادامه بر حفظ چند اصول […]

⬇️ هم اکنون؛ جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور مسئولان رفسنجان در محل دفتر امام جمعه در حال برگزاریست.

 

🔻در این جلسه امام جمعه رفسنجان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفتند

 

🔺فرهنگ جامعه هویت یک جامعه است که باید از آن محافظت شود

 

🔹 امام جمعه رفسنجان در ادامه بر حفظ چند اصول تاکید کردند از جمله اصولی که مطابق با شرع هستند اینها باید ترویج داده شود و حفظ شود.

 

🔸 بعضی مسائل ضد ارزشی هستند و مطابق با شرع نیستند حذف شوند یک سری مسائل هم کمرنگ هستند یا نیستند اینها لازم است باشند و پر رنگ شوند.

 

🏷 در ادامه‌ی جلسه مسئولین شهرستان هرکدام با بیان نکات قوت و ضعف مسائل فرهنگی و معضلات در سطح شهر به ارائه راهکار پرداختند.

 

/کانال شبکه امامت رفسنجان

 

🆔 @rafsanjan