کنکور اختصاصی تربیت‌ معلم از امسال برگزار می‌شود  

💢کنکور اختصاصی تربیت‌ معلم از امسال برگزار می‌شود   🔸سرپرست وزارت آموزش و پرورش:   🔹کنکور اختصاصی تربیت معلم، بدنبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تلاشهای صورت گرفته از سال ۱۴۰۳ در کشور برگزار می‌شود.   🔹براساس مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، استعداد‌های برتر دانش آموزی را در تمام رشته‌ها بدون کنکور به […]

💢کنکور اختصاصی تربیت‌ معلم از امسال برگزار می‌شود

 

🔸سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

 

🔹کنکور اختصاصی تربیت معلم، بدنبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تلاشهای صورت گرفته از سال ۱۴۰۳ در کشور برگزار می‌شود.

 

🔹براساس مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، استعداد‌های برتر دانش آموزی را در تمام رشته‌ها بدون کنکور به دانشگاه فرهنگیان خواهیم آورد، شرط آن نیز فقط داشتن استعداد ملی است که اکنون شیوه نامه‌های آن آماده بوده و از مهر امسال این روند عملیاتی می‌شود.

 

🔺ادامه مطلب:👇

 

👉 www.iribnews.ir/00G6kT

 

iribnews