سرپرست کمیته انجمن کراسفیت کارگران استان منصوب شد

🔴 سرپرست کمیته انجمن کراسفیت کارگران استان منصوب شد   🔹 طی حکمی از سوی حامد بازمانده سرپرست انجمن وزنه برداری کارگری استان آرش وطن خواه مدیر باشگاه ایرانیان جوان خوش آتیه رفسنجانی به عنوان سرپرست کمیته انجمن کراسفیت کارگران استان کرمان منصوب شد.   🔹 چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه با حضور دکتر مهدیه نظری […]

🔴 سرپرست کمیته انجمن کراسفیت کارگران استان منصوب شد

 

🔹 طی حکمی از سوی حامد بازمانده سرپرست انجمن وزنه برداری کارگری استان آرش وطن خواه مدیر باشگاه ایرانیان جوان خوش آتیه رفسنجانی به عنوان سرپرست کمیته انجمن کراسفیت کارگران استان کرمان منصوب شد.

 

🔹 چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه با حضور دکتر مهدیه نظری نائب رئیس فیتنس کشور؛ دکتر سعادتمندی مدیران ارشد حوزه اقتصاد؛ مهندس احمد رضا عباسلو، نایب رییس انجمن وزنه برداری کارگری استان و دیگر اعضای انجمن وزنه برداری کارگری استان؛ آرش وطن خواه به عنوان سرپرست کمیته انجمن کراسفیت کارگران استان کرمان معرفی گردید.